Kullanım Koşulları

İş bu kullanım koşullarında yer alan,
EVİMOLA, TVİ Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Ltd.Şti., anlaşmalı gayrimenkul danışmanları ve "www.evimola.com" adlı internet sitesini,
SİTE, "www.evimola.com" adlı alan adında bulunan web sitesini,
KULLANICI, SİTE'ye üye olmak veya ziyaret etmek yoluyla sitede sunulan ilanlara, içeriklere, hizmetlere erişen ve/veya her türden içerik oluşturan gerçek veya tüzel kişiyi,
İşbu web sitesi, EVİMOLA tarafından, gayrimenkul alımı, satımı ya da kiralaması niyetindeki KULLANICI’larla, EVİMOLA arasında iletişim ve bilgilendirme hizmetleri sunmak amacıyla oluşturulmuştur.
KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullarla bağlı olduğunu, bu koşullara ve SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.
KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, EVİMOLA tarafından, herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeye ihtiyaç olmaksızın, üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
EVİMOLA, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgileri gibi kişisel verilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde sınıflandırabilir, düzenleyebilir, kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin EVİMOLA tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları yurt içinde veya yurt dışında barındırılmakta olan bir veri tabanı muhafaza edebilir.
KULLANICI, EVİMOLA aracılığı ile sağlanan panel kullanımı, çevrimiçi iletişim, içerik yayınlama ve veya/paylaşma, kişiye özel içerikler, raporlara ulaşma ve benzeri hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla sisteme giriş için kullandığı şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve/veya izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş şifresinin güvenliğine ilişkin tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla EVİMOLA'nın, doğrudan veya dolaylı, hiçbir sorumluluğu yoktur.
KULLANICI, SİTE'deki hiçbir içeriğe, EVİMOLA'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler yoluyla erişim sağlamayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'nin çalışmasını engelleyebilecek hiçbir bir aygıt, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, bu benzeri yollarla SİTE’ye çlışmasını engelleyebilecek ölçüde bir yük getirebilecek hiçbir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
SİTE'nin ‘iframe’ yöntemiyle yetkisiz kullanımı, izinsiz bağlantı verilmesi, robot, örümcek vb yollarla yetkisiz erişimi ve benzeri her türlü yetkisiz ve/veya yasadışı kullanımı halinde, gerekli incelemeler yapılacak ve sorumlular hakkında gereken bütün uygun hukuki işlemler uygulanacaktır.
Bu sitedeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet, EVİMOLA’ya aittir ya da sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. KULLANICI, EVİMOLA’nın yazılı izni olmadığı sürece, bu SİTE'de yayınlanan hiçbir içeriği kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.
EVİMOLA, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını, içeriğinin hatasız olacağını ya da bu içerik yoluyla belirli sonuçlara ulaşılacağını garanti etmez. Ayrıca, KULLANICI, SİTE’ye erişim, kullanım ya da SİTE’den herhangi bir ses, görüntü, yazi vb içerikli billgi ya da belge indirme nedeniyle olabilecek herhangi bir hasar ya da bulaşabilecek bir virüsten EVİMOLA’yı sorumlu tutamaz. 
SİTE’de başka web sitelerine bağlantılar yer alabilir. Bu bağlantılar, iyi niyet çerçevesinde sunulmakta olup, EVİMOLA, bu bağlantılar yoluyla erişilen sitelerdeki içeriğin doğruluğundan ya da bu sitelerin kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi doğrudan ya da dolaylı zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
KULLANICI, SİTE’ye ilettiği yorum, öneri, fikir, talep, yazı, grafik, resim ve sair bilgilerin EVİMOLA tarafından ticari ve/veya gayri ticari amaçla, kendisine ya da herhangi bir kişiye ödeme yapılmaksızın kullanılabileceğini ve EVİMOLA’nın kişisel veriler hariç olmak üzere bu bilgileri gizli tutmak zorunda olmadığını kabul ve taahhüt eder.
KULLANICI SİTE’yi kullanmakla ve/veya sitede yer alan formlar yoluyla ‘Kullanım Koşulları’ onay kutucuğunu işaretleyerek, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm koşulları okuyarak kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir kısmının geçersizliği, onun geri kalan kısmının yürürlüğünü etkilemeyecektir. 
EVİMOLA, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, işbu kullanım koşulları hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. KULLANICI, EVİMOLA’nın işbu Kullanım Koşulları maddelerinde değişiklik yapmasından sonra SİTE’yi kullanmaya devam etmesi durumunda, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
KULLANICI, SİTE’yi kullanmasına ilişkin ihtilaf durumunda, EVİMOLA’nın kendi veri tabanlarında ve sunucularında tuttuğu kayıtların ve EVİMOLA’nın resmi defter kayıtlarının muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, EVİMOLA’yı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin yemin sözleşmesi niteliğinde olduğunu, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.