Aydınlatma Metni ve Gizlilik

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, TVİ Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri Ltd. Şti. olarak sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak site ziyaretçisi ve müşteri verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
 1-Veri sorumlusu:
TVİ Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres: Kozyatağı Mh. Nevzat Bulut Sk. No: 4/2, Kadıköy-İstanbul

2-Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:
•    Web sitemiz üzerinden ya da diğer kanallarla iletişim kurduğumuz müşterilerimize gayrimenkul danışmanlık hizmeti verebilmek için iletişim bilgilerinin ve gayrimenkul bilgilerinin kayıt edilmesi
•    Yetki belgesi, alım satıma aracılık sözleşmesi gibi Taşınmaz Yönetmeliği’nin gerektirdiği sözleşmelerin kurulması için gerekli bilgilerin toplanması ve yönetmeliğin gerektiği sürelerle saklanması
•    Tapu işlemlerinin sürdürülebilmesi için gerekli kişi ve gayrimenkul bilgilerinin alınması.
•    Kamu güvenliğine ilişkin konularda talep halinde kamu görevlilerine bilgi vermek
•    Müşterilerimize satılık ve kiralık gayrimenkullerle ilgili bilgi sağlamak
•    Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
•    Müşteri memnuniyetini artırmak, sitemizi ziyaret eden müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri kitlesi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, ve tanıtım yapmak
•    Grup şirketleri TVİ Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. ve marka sahibinin TVİ Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, reklam ve pazarlamasının yapılabilmesi
 3-İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir:
•    Verileriniz, gayrimenkul satışı ya da kiralama işinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve kişi kurumlara aktarılabilir,
•    Gayrimenkul satışı ya da kiralaması için alıcının talep ettiği tapu, mülk sahibi vb bilgiler gerekli araştırmanın yapılabilmesi ya da işlemin yürütülmesi için alıcı  adaylarına aktarılabilir.
•    Kiralama işlemlerinde kiracı bilgileri mülk kiralmama sözleşmesi öncesi kiralayana aktarılabilir.
•    Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile,
•    Grup şirketi TVİ Turizm ve Ticaret Ltd. Şti (reklam ve tanıtım yapılabilmesi amacıyla),
•    Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla,
•    Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla (ödeme, banka kullanılması vb işlemler gereği),
•    Müşterileri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki reklam şirketleri ve ilgili iş ortaklarımızla
•    Faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız diğer kurum, kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

4-İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:
Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar ve/veya telefon vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileri (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), çerez kayıtları, işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi ve E-posta aboneliği kayıt olma zamanı) işlenecektir.
5- İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6-Çerezler:
Web sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitemize devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.
Bize KVK Kanuna ilişkin hak ve talepleriniz ve her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Evimola.com adlı internet sitesinin tüm hakları  "TVİ Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti."’ne (kısaca TVİ) aittir. İşbu gizlilik politikası, Evimola.com kullanıcılarının elektronik ortamda TVİ ile paylaşmış oldukları kişisel bilgilerin korunması ve kullanıcıların bu bağlamda sahip olduğu hakları düzenlemekte olup, bu politikanın ve Aydınlatma Metninin kapsamı dışında kalan hallerde TVİ söz konusu kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmayacaktır.
Sitemiz kullanıcılarının elektronik ortamda doldurdukları kayıt formları, anketler ve benzeri formlar aracılığıyla TVİ’ye iletmiş oldukları kişisel bilgiler, iletişim bilgileri (adres, e-posta, telefon vb. bilgiler) TVİ bünyesinde güvenlik yazılımlarıyla korunarak muhafaza edilmektedir. Sitemizde kayıt altına alınan kullanıcı bilgileri aşağıda belirtilen istisnai haller haricinde kullanıcının bilgisi ve rızası olmaksızın üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmamaktadır. TVİ’nin tüm gerekli önlemleri almış olmasına karşın internet sitesine ve TVİ’nin elektronik sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda söz konusu bilgilerin kısmen veya tamamen tahrip olması ya da üçüncü şahısların eline geçmesi halinde TVİ bu hasardan ötürü herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. TVİ bu bilgileri kendi bünyesinde hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla yürüteceği veritabanı oluşturma, pazar araştırmaları yapma ve istatistiksel veriler oluşturma gibi çalışmalar amacıyla kullanma hakkına sahiptir.
İstisnai olarak, yürürlükte olan mevzuata uygun olmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile idari ve adli otoriteler tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında usulüne uygun olarak kullanıcı bilgilerinin talep edilmesi halinde TVİ yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle söz konusu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve otoritelerle paylaşır.
TVİ, kullanıcıların internet sitesinde yaptıkları tercihleri takip etmek adına kullanıcıların bilgisayarlarının ana belleklerine çerez (cookie) adı verilen dosyalar gönderir. Çerezlerin amacı kullanıcıların internet sitesi dahilinde yapmış oldukları tercihler ve ziyaret etmiş oldukları dış ve iç bağlantıların takibini yapmak olup bu dosyalar kullanıcının bilgisayarından başka herhangi bir veri almak amacıyla kullanılmaz. TVİ, çerezler aracılığıyla kullanıcıların tercihlerine ilişkin elde etmiş olduğu verileri kullanıcı eğilimlerini takip etmek, istatistiksel çalışmalar yapmak, kişiye özel teklifler ve içerikler hazırlayıp kullanıcılara göndermek ve benzeri şekillerde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcıların söz konusu çerezlerin kullanımına izin vermesi zorunlu olmayıp internet tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi yoluyla bu durumun engellenmesi mümkündür.