Kentsel Dönüşüm Yol Haritası

Bu nedenle, depremi engelleyemeyecek olsak da, yaşadığımız yapıları güvenli hale getirerek, depremin yıkıcı etkisinden kendimizi koruyabiliriz.  2000 yılı öncesi eski yönetmeliklere göre inşa edilmiş binaların bir kısmı günümüzde dayanımını yitirmiş ve güvensiz hale gelmiş olabilir. Böyle bir binada ev sahibi iseniz, binanızın kentsel dönüşüm yoluyla yenilenmesi en doğru çözüm olacaktır. Bu yazımızda, binanızın kentsel dönüşüm yoluyla yenilenmesi için izlemeniz gereken yol haritasını sizinle paylaşacağız.

Öncelikle, binanızın yenilenmesi için binanızdaki tüm malikler fikir birliği içinde mi, yoksa binanızın kentsel dönüşüme girmesini istemeyen malikler bulunmakta mı? Sürecin en iyi işlediği durum, tüm kat maliklerinin fikir birliği içinde olması ve birlikte karar almasıdır elbette. Ancak, bu her zaman mümkün olamayabiliyor. 6036 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası, binanızın depreme karşı güvenli olmadığı durumlarda, can güvenliğini ön planda tutarak üçte iki çoğunlukla karar alabilme imkanı tanımaktadır. Öyle ki, kentsel dönüşüm yasası, bir binanın yapılacak kontroller ve alınacak karot numunesi ile zayıf olduğunun tescillenmesi durumunda, bu binada oturuma müsaade dahi etmemektedir. Böyle bir binada yaşayan malikler, riskli bina tespiti yapılan binanın yıkımı ve yeniden yapılabilmesi için üçte iki çoğunluk sağlamak suretiyle karar verebilmektedirler.

Kentsel dönüşüm süreci adımları temel olarak şu şekildedir:

Riskli Bina Tespiti:

Riskli yapı tespiti yaptırılıp, riskli yapı kimlik belgesi alındıktan sonra, binanız adına 2/3 çoğunluk ile hareket etmek mümkün olacaktır.

Yüklenici adayı firmalardan teklifler alınması ve yüklenici seçimi:

Bu adımda, malikler içinden oluşturulacak bir temsil heyeti yardımıyla, binanız adına yüklenici adayı firmalardan binanızın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılması için teklifler alınır. Bu teklifler içinden en uygun olanı temsil heyeti tarafından seçilir ve seçilen yüklenici adayı firma ile bir ön sözleşme imzalanır. Bu ön sözleşmenin ekinde, riskli bina kesinleşmesinden sonra imzalanacak olan taşınmaz arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin taslağı ve ekleri olan teknik şartname ve kat planlarının da olması faydalı olacaktır.

Yüklenici firma, alacağı vekalet ile varsa yola terk vb işlemleri yatırır, gerekli zemin etüdü, mimari, statik, elektrik, mekanik vb projeleri hazırlar ve avan proje başvurusu yapar.  

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra, alınacak harç muafiyeti yazısı sonrasında noterde “Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalanmalıdır. Bu sözleşmenin 2/3 çoğunluk tarafından imzalanması ancak imzalanmayan malikler olması durumunda imzalamayan maliklerin paylarının satışı için Kentsel Dönüşüm Yasası hükümleri uygulanır.

İnşaatın Yapımı ve Teslimi:

Tüm bu aşamaların sonunda artık inşaat yapımı sürecine geçilir. Yüklenici firma tarafından, inşaatın kararlaştırılan süre içinde yapımı ve teknik şartnamesine uygun olarak kat maliklerine teslimi gerçekleştirilir.

Kentsel dönüşüm sürecinde sıkıntı yaşanmaması için konusunda deneyimli ve güvenilir bir yüklenici seçmek, süreci kontrol altında tutmak ve sözleşme içeriğini dikkatle oluşturmak önemlidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm süreci ile ilgili olarak konunun uzmanı danışmanlardan destek almak size kolaylık sağlayabilir ve süreci sorunsuz olarak, hedefinize uygun sonuçlandırmanıza fayda sağlar.

Yorumunuzu Yazın

Required for comment verification
 ⋅  0 yorum yapılmış.